2 thoughts on “News Night with Talat – 9 August 2012

  1. dear talat kahaaan sir peeeet rahai ho. bhai nedia conference bulaaaao. warna zardari mulllak baaaaicch ker bhaaag jai ga

Leave a Comment